Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบโรงอาหาร

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบโรงอาหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ๙,๕๐๐ บาท ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา(ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

การรับสมัคร

ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล  กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)

อ่านประกาศทั้งหมด PDF Files คลิ๊กที่นี่

 

 

 

f t g m