Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวคราว ๒ ตำแหน่ง ได้แก่ ๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ  จำนวน ๑ อัตรา ๒. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา บัดนี้การรับสมัครสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้

อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

 

f t g m