Published: Monday, 17 September 2018 11:26
Hits: 757

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   กลุ่มบริหารวิชาการ
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป


อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่