Published: Wednesday, 14 November 2018 15:15
Hits: 671

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ตามที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ ตำแหน่ง บัดนี้การรับสมัครสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้

อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่