Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง

ตามที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ได้สรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้


อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ icon new

 

 

 

 

 

f t g m