Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราผลิตภัณฑ์น้ำขวดดื่ม พิบูลวิทยาลัย

PBWaterlogo06sep2562A

วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๐๙ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบุลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบรางวัลทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบตราผลิตภัณฑ์ขวดน้ำดื่ม พิบูลวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวพิชญา สายหยุด ม.๖/๔ ได้รับทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  กิจกรรมนี้จัดโดยกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m