Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมคุณครูผู้เกษียณอายุราชการร่วมงาน"เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู่หลักชัยแห่งเกียรติยศ"

PBKruretriejoinSPM5 27Sep2562A
(ภาพโดย คุณครูลวาศรี ศรีจำปา)

วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องอาหารไพบูลย์ไก่ย่าง อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ร่วมเป็นเกียรติแก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จำนวน ๑๒ ท่าน ได้แก่ ๑. คุณครูนัทธมน สิทธิเกษร  ๒. คุณครูชนินทร์ วงษ์สกุล  ๓. คุณครูโศรดา ทวีคูณ  ๔. คุณครูรุจิราภา สิทธิปาน  ๕. คุณครูอุบล ควรระงับ  ๖. คุณครูทัศนี สนธิ   ๗. คุณครูธนพร แป้นสุขเย็น ๘. คุณครูเนาวรัตน์ ยุติวงษ์ ๙. คุณครูสัญญารัตน์ โอฬาฤกษ์  ๑๐. คุณครูจิรภา แพทย์คดี  ๑๑. คุณครูอำนาจ  สมประสงค์  ๑๒. คุณครูบุษบา ศิริจันโทภาส  ในงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

 

f t g m