Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

งานพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ประทุม ธรรมพิธี (มารดา) ผู้อำนวยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

PBMomdirector29Sep2562B

PBMomdirector29Sep2562D

PBMomdirector29Sep2562A

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ณ วัดโตนด ๑ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เป็นประธานในพิธีงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ประทุม ธรรมพิธี (มารดา) นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต ๕ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมในพิธีฯ โดยในโอกาสนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นำนักเรียนวงโยธวาทิตรและการแสดงรำหน้าไฟ ในงานพิธีพระราชทานพลิงศพฯ

 

f t g m