กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ประจำปี ๒๕๖๒

Category: News2562
Published: Tuesday, 08 October 2019 08:20
Written by Super User
Hits: 396

PBSOWN08Oct2562A

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมประดู่แดง นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ สาขาฟิสิกส์ ซึ่งจะมีการเข้าค่ายฯระหว่างวันที่ ๑-๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ //ส่วนค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ สาขาเคมี มีคุณครูจิรฐา เจริญสลุง กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งมีนักเรียนของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจำนวน ๔ คน ผ่านการสอบได้เข้าค่าย ๑ สาขาเคมี ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

(ขอขอบคุณภาพจากเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และครูจิรฐา เจริญสลุง)