Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนสมัครชุมนุม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

speakerประชาสัมพันธ์:เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนสมัครชุมนุม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ลงทะเบียนสมัครชุมนุม คลิ๊กที่นี่ icon new หรือที่ เฟ๊ซบุ้คเพจ งานแนะแนวโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
๑. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือที่เว็บไซต์ 
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม icon new

๒. นักเรียน ๑ คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ ๑ ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๑ - ๒ )
๓. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(ระบบปิดสมัครในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.)

 

 

f t g m