Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์: ศูนย์ AFS โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - โครงการจีน (หอพัก) สอบตรง ภาคพื้นทวีปเหนือ Year Program รุ่นที่ ๕๙

speakerโครงการจีน (หอพัก) สอบตรง ภาคพื้นทวีปเหนือ Year Program รุ่นที่ ๕๙ โครงการระยะ ๑ ปี

เปิดรับสมัครแล้ว!!!!!โครงการจีน (หอพัก) สอบตรง (ภาคพื้นทวีปเหนือ)

เดินทางระหว่าง เดือน ส.ค.๒๕๖๓ – มิ.ย.๒๕๖๔

นักเรียนที่สนใจ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://afsthailand.org/programs/china-nh/ 

 

 

 

 

 

 

f t g m