วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์:การจัดงานฤดูหนาวลพบุรี ปี ๒๕๖๒

Category: NewsAttention_General2562
Published: Monday, 04 November 2019 15:33
Written by Super User
Hits: 1771

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์:การจัดงานฤดูหนาวลพบุรี ปี ๒๕๖๒
๒๙ พ.ย. - ๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
จัดโดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี