Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

PR STD2563 BannerScale1 Website

 ** ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ คลิ๊กที่นี่ ** icon new

** สถิติจำนวนนักเรียนสมัครสอบฯประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ประจำวัน ** icon new

 

f t g m