ประกาศสวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศยื่นซองประกวดราคา ผู้ผลิตน้ำดื่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒

Category: NewsAttentions_AssetBuy2562
Published: Tuesday, 06 August 2019 10:48
Written by Super User
Hits: 279

speakerประกาศสวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

เรื่อง ยกเลิกประกาศยื่นซองประกวดราคา ผู้ผลิตน้ำดื่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒

ตามประกาศสวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ยื่นซองประกวดราคา ผู้ผลิตน้ำดื่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒  ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

อ่านประกาศทั้งหมด PDF file คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293