Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:กำหนดการสอบ(ออนไลน์)กลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

speakerประชาสัมพันธ์:กำหนดการสอบ(ออนไลน์)กลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ icon new

ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

- ตารางสอบระดับชั้น ม.๔ >>> กำหนดสอบวันที่ ๑๘-๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

- ตารางสอบระดับชั้น ม.๕ >>> กำหนดสอบวันที่ ๑๘-๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

- ตารางสอบระดับชั้น ม.๖ >>> กำหนดสอบวันที่ ๑๘-๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

 

 

 

 

 

 

 

f t g m