Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.๖ รุ่นที่ ๑๒๑

ประชาสัมพันธ์:กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.๖ รุ่นที่ ๑๒๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ขอเชิญชมวีดีทัศน์วันปัจฉิมนิเทศ  จำนวน ๓ ตอน

วีดีทัศน์วันปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.๖ รุ่นที่ ๑๒๑ "The memories" ตอนที่ ๓(ตอนจบ)...กู๊ดบาย  เพื่อนพร้องและน้องพี่

 

 วีดีทัศน์วันปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.๖ รุ่นที่ ๑๒๑ "The memories" ตอนที่ ๒ ความในใจ

  

 วีดีทัศน์วันปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.๖ รุ่นที่ ๑๒๑ "The memories" ตอนที่ ๑ แรกพบ

 

f t g m