สถิติจำนวนการบันทึกข้อมูลสมัครสอบ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

Category: NewsAttention_General2563
Published: Saturday, 20 March 2021 11:09
Written by Super User
Hits: 452

SciMath StaticResponse 23 03 2564 1632

สถิติแสดงจำนวนการบันทึกข้อมูลสมัครสอบ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ เวลา ๑๖.๓๒ น.
หมายเหตุ เป็นจำนวนการบันทึกข้อมูลในระบบฯ อย่างไม่เป็นทางการ // สถิติจำนวนผู้สมัครสอบอย่างเป็นทางการจะประกาศในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔