กิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ ๒ (วันที่หนึ่ง)

Category: News2564
Published: Tuesday, 02 November 2021 09:51
Written by Super User
Hits: 193

PBVaccineCOVID 02 Nov 2564A1

วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. หน่วยบริการความร่วมมือการฉีดวัคซีน อำเภอเมืองลพบุรี ณ หอประชุมพิบูลสงคราม(ชั้นบน) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้คุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด หัวหน้างานกิจการนักเรียน รักษาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดระเบียบนักเรียนตามห้องเรียน และตรวจสอบข้อมูเอกสารต่างๆ ในการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ โดยในช่วงเช้านี้เป็นนักเรียน ระดับชั้น ม.๖  ซึ่งต้องขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในการร่วมมือดำเนินการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน อายุ ๑๒-๑๗ ปี ในครั้งนี้