สถิติจำนวนนักเรียนบันทึกข้อมูลสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไป และประเภทความสามารถพิเศษ

Category: NewsAttention_General2564
Published: Sunday, 25 April 2021 15:41
Written by Super User
Hits: 1628

สถิติจำนวนนักเรียนบันทึกข้อมูลสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประเภทห้องเรียนทั่วไป จำนวนทั้งหมด ๑,๖๐๙ คน
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)

Gen Static All 28042564

สถิติจำนวนนักเรียนบันทึกข้อมูลสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประเภทความสามารถพิเศษ จำนวนทั้งหมด ๗๓ คน
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)

Spec Static All 27 04 2564

ติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ การรับสมัครนักเรียน ประเภทสอบทั่วไป และประเภทความสามารถพิเศษ