ประชาสัมพันธ์ : ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ระดับ ชั้น ม.๕ และ ระดับ ชั้น ม.๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Category: NewsAttention_General2565
Published: Monday, 06 June 2022 11:03
Written by Super User
Hits: 213

speakerประชาสัมพันธ์ : งานการเงิน กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล

เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ระดับ ชั้น ม.๕ และ ระดับ ชั้น ม.๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ท่านผู้ปกครองและนักเรียน ระดับ ชั้น ม.๕ และ ระดับ ชั้น ม.๖ สามารถดาวส์โหลด

ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (PDF File)

โดยแบ่งตาม ระดับชั้นและห้องเรียน ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

- ระดับ ชั้น ม.๕ คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

- ระดับ ชั้น ม.๖ คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293