เฟ๊ซบุ้คเพจ

Category: Link-facebook-page
Published: Wednesday, 31 July 2019 08:32
Written by Super User
Hits: 3671

PBLogo11Nov2561เฟ๊ซบุ้คเพจ งาน, กลุ่มสาระการเรียนรู้

- กลุ่มบริหารงานบุคคล

- งานแนะแนวการศึกษา

- งานแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุด)

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

- ห้องโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์

- ศูนย์ครอบครัวพอเพียง