ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

Category: PB-ITA2563
Published: Thursday, 03 September 2020 10:30
Written by Super User
Hits: 7535

ระกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๑ ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์หน้าตึก ๒
 ๒ ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์หน้าตึก ๒
 ๓ ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างทาสี ๔๒๔ล พิเศษ(ตึก ๕) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 ๔ ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานทาสี ๔๒๔ล พิเศษ (ตึก ๕)
 ๕ ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ๖ ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย


หมายเหตุ ข้อมูลแสดงเป็นไฟล์ PDF