Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พิธีบวงสรวงอนุเสาวรีย์จอมพล.ป. พิบูลสงคราม งานลอยกระทงย้อนยุคฯปี ๒๕๕๕

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณวงเวียนสระแก้ว
นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานบวงสรวงขออนุญาตจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม ณ อนุเสาวรีย์จอมพล.ป. พิบูลสงคราม วงเวียนสระแก้ว โดยในโอกาสนี้ นายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมด้วย นายชุมพล ชูชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ฝ่ายบริหารวิชาการ คุณครูจิรวัฒน์ สิงห์สูง ร่วมในพิธีฯดังกล่าวด้วย ซึ่งในช่วงเย็นเวลา ๑๗.๐๐ น. จะมีพิธีแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

Copyright © 2010 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.