" ประกวดวาดภาพต่อต้านยาเสพติด "

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2547 ฝ่ายปกครอง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพต่อต้านยาเสพติด
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพจำนวน 10-15 กลุ่ม โดยแต่ละห้องก็ส่งตัวแทนมาร่วมแข่งขันกันวาดภาพ ซึ่งฝีมือ
ของนักเรียนทุกกลุ่มจัดว่าดีมาก หลายกลุ่มแสดงความคิดออกมาได้ดี การให้สี การสื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงภัยยาเสพติด
ซึ่งน่าภาคภูมิใจมากที่นักเรียนของเรา วาดภาพกันเก่งๆทั้งนั้น ก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามความคิดที่วาดออกมาเป็นภาพ
คือ ช่วยกันต่อต้าน ป้องกัน เป็นหูเป็นตา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อประเทศของเรานะครับ...

คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม