" คณะผู้บริหารโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุเสาวรีย์จอมพล ป. "

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2550 นายละเอียด กันทริกา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ
ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ จอมพล ป. และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ณ อนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ศูนย์การทหารปืนใหญ่ หลังจากนั้นได้ถ่ายภาพร่วมกับทายาทของ พณฯท่าน จอมพล.ป. เป็นที่ระลึก
...........จอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อครั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดลพบุรีให้เจริญก้าวหน้ามา
จนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ท่านได้สถาปนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยย้ายโรงเรียน
จากที่ทำการหน่วยศิลปากรที่ 1 ลพบุรี และบริเวณสวนราชานุสรณ์ ในปัจจุบัน ให้มาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน ซึ่งเดิม
เป็น กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 (ซึ่งทางราชการได้ยุบหน่วยงานนี้)และจากพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้มีต่อโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนโดยผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการโรงเรียนทุกคน ทุกรุ่น
จะรำลึกถึงท่านและมีพิธีประกาศสดุดี ในวันที่ 23 กรกฎาคม ของทุกปี