รางวัลระดับเหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ ปี 2550 ภาคกลางและภาคตะวันออกDSC00021.JPG


DSC00023.JPG


DSC00024.JPG


DSC00025.JPG


DSC00026.JPG


DSC00027.JPG


DSC00028.JPG


DSC00030.JPG


DSC00031.JPG


DSC00032.JPG


DSC00033.JPG


DSC00035.JPG


DSC00036.JPG


DSC00037.JPG


DSC00039.JPG


DSC00040.JPG


DSC00042.JPG


DSC00043.JPG


DSC00048.JPG


DSC00053.JPG