เรื่อง กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเด็กโต


Q:ระบบผิวหนังประกอบด้วยผิวหนังกี่ส่วน ?

Q:การรักษาสภาพร่างกายที่ปราศจากชีวิตแล้ว ต้องฉีดยากันเน่าหรือฟอร์มาลินกี่เปอร์เซนต์ ?

Q:อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์เรามีสีผิวแตกต่างกัน ?

Q:หนังกำพร้าหนาประมาณเท่าใด ?

Q:ผิวหนังทั้งหมดที่ห่อหุ้มร่างกายผู้ใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณเท่าใด ?

Q:ส่วนของเล็บที่ฝังอยู่ในหนัง เรียกว่า ?

Q:เล็บมีอัตราการงอกเฉลี่ยประมาณ ?

Q:นิ้วหัวแม่มือของคนประกอบด้วยกระดูกกี่ชิ้น ?

Q:กระดูกซี่โครงของคนมีทั้งสิ้นกี่คู่ ?

Q:ระบบทางเดินอาหารในร่างกายคนตั้งแต่ปากถึงทวารหนักมีความยาวเท่าใด ?

Q:ฟันน้ำนมในเด็กทารกมีทั้งสิ้น ?

Q:หลอดอาหารในร่างกายคนมีความยาวเท่าใด ?

Q:ไส้ติ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ?

Q:ไส้ติ่งมีความยาวเท่าใด ?

Q:ตับเป็นต่อมสำหรับการย่อยอาหาร เนื่องจากทำหน้าที่หลั่งน้ำดีไปสู่ ?

Q:อวัยวะภายในที่ใหญ่ที่สุดคือ ?

Q:ถุงน้ำดีอยู่ชิดกับด้านล่างของอวัยวะใด ?

Q:อินซูลินในเลือดถูกหลั่งมาจากอวัยวะใด ?

Q:อวัยวะสำคัญของระบบน้ำเหลืองคือ ?

Q:เส้นประสาทไขสันหลังมีกี่คู่ ?


กลับหน้าแรก