วิชา.ชีววิทยา ( เพิ่มเติม ) ว40242 ระดับ มัธยมศึกษาปีที่5
แบบทดสอบก่อน- หลังเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของคน ( ระบบกล้ามเนื้อ ) 10 ข้อ
โดย ครูมลชัย กิตติศักดิ์มนตรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
คำสั่ง ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

ข้อที่ 1)
กล้ามเนื้อของอวัยวะใดต่อไปนี้จัดเป็นกล้ามเนื้อยึดกระดูกทั้งหมด
   ผนังหลอดเลือด , ม่านตา
   กล้ามเนื้อลูกตา , ลิ้น
   กล้ามเนื้อแขนขา , ผนังกระเพาะอาหาร
   กล้ามเนื้อริมฝีปาก , ผนังลำไส้

ข้อที่ 2)
โครงสร้างใดที่รับการถ่ายทอดแรงจากการหดตัวของกล้ามเนื้อแล้วทำให้กระดูกของข้อต่อต่างๆเคลื่อนไหวได้
   เอ็นยึดข้อ
   พังพืด
   เส้นใยกล้ามเนื้อ
   เอ็นยึดกระดูก

ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของกล้ามเนื้อยึดกระดูก
   ทำงานภายใต้อำนาจจิตใจ
   เซลล์เป็นทรงกระบอกยาว
   มี 1 นิวเคลียสต่อ 1 เซลล์
   ควบคุมโดยระบบประสาทโซมาติก

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของกล้ามเนื้อเรียบ
   เป็นองค์ประกอบหลักของอวัยวะภายใน
   เซลล์เรียวยาวหัวท้ายแหลม
   ทำงานภายนอกอำนาจจิตใจ
   1 เซลล์ มีมกากว่า 1 นิวเคลียส

ข้อที่ 5)
เซลล์เป็นรูปทรงกระบอกสั้นมีลาย เซลล์มีแขนงติดต่อกับเซลล์อื่นได้ ลักษณะ ดังกล่าวหมายถึงกล้ามเนื้อชนิดใด
   กล้ามเนื้อยึดกระดูก
   กล้ามเนื้อลาย
   กล้ามเนื้อหัวใจ
   กล้ามเนื้อเรียบ

ข้อที่ 6)
จงเรียงลำดับจากหน่วยเล็กสุดไปหาหน่วยใหญ่สุดได้ตามข้อใดถ้ากำหนดให้ 1 = microfilament , 2 = muscle fiber , 3 = myofibril , 4 = muscle
   1 / 2 / 3 / 4
   3 / 1 / 2 / 4
   2 / 3 / 1 / 4
   1 / 3 / 2 / 4

ข้อที่ 7)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมมติฐานการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ตั้งโดยฮักซเลย์และแฮนสัน
   ไมโอซิน 2 ด้านเลื่อนตัวเข้าหาแอกทิน
   แอกทิน 2 ด้านเลื่อนตัวเข้าหาไมโอซิน
   แอกทิน 2 ด้านเลื่อนตัวเข้าหากันตรงกลาง
   ไมโอซิน 2 ด้านเลื่อนตัวเข้าหากันตรงกลาง

ข้อที่ 8)
การหดตัวของกล้ามเนื้อไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ใดต่อไปนี้
   ไมโอซินเข้าเกาะกับแอกทิน
   มีการสลายสาร ATP
   จำเป็นต้องใช้ Ca++
   มีการสลายตัวและรวมตัวของแอกทิน

ข้อที่ 9)
ถ้าเหยียดแขนออกให้ตรงกล้ามเนื้อไบเซพและไตรเซพทำงานอย่างไร
   กล้ามเนื้อไบเซพคลายตัวและ ไตรเซพหดตัวพร้อมกัน
   กล้ามเนื้อไบเซพหดตัวและ ไตรเซพคลายตัวต่อเนื่องกัน
   กล้ามเนื้อไบเซพหดตัวและ ไตรเซพคลายตัวพร้อมกัน
   กล้ามเนื้อไบเซพคลายตัวและ ไตรเซพหดตัวต่อเนื่องกัน

ข้อที่ 10)
ขณะยกมือไหว้พระกล้ามเนื้อไบเซพและไตรเซพทำงานอย่างไร
   กล้ามเนื้อไบเซพคลายตัวและ ไตรเซพหดตัวพร้อมกัน
   กล้ามเนื้อไบเซพหดตัว และไตรเซพคลายตัวต่อเนื่องกัน
   กล้ามเนื้อไบเซพหดตัว และไตรเซพคลายตัวพร้อมกัน
   กล้ามเนื้อไบเซพคลายตัวและ ไตรเซพหดตัวต่อเนื่องกัน