วิชา.ชีววิทยา ( เพิ่มเติม ) ว40242 ระดับ มัธยมศึกษาปีที่5
แบบทดสอบก่อน- หลังเรียนเรื่องระบบประสาทอัตโนวัติ 8 ข้อ
โดย ครูมลชัย กิตติศักดิ์มนตรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
คำสั่ง ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
   ทั้ง 2 ระบบทำงานได้ทั้งกระตุ้นและยับยั้ง
   ทั้ง 2 ระบบมีศูนย์สั่งการที่เดียวกัน
   ทั้ง 2 ระบบสั่งงานหน่วยปฏิบัติเดียวกันได้
   ทั้ง 2 ระบบทำงานตรงข้ามกันเป็นส่วนใหญ่

ข้อที่ 2)
ระบบประสาทอัตโนวัติสั่งการไปยังหน่วยปฏิบัติคือ
   อวัยวะภายใน
   อวัยวะภายในและต่อมต่างๆ
   ต่อมไร้ท่อและต่อมมีท่อ
   กล้ามเนื้อลาย

ข้อที่ 3)
ศูนย์สั่งการของระบบซิมพาเทติกอยู่ที่ใด
   เมดัลลาออบลองกาตาและไขสันหลังบริเวณกระเบนเหน็บ
   ไขสันหลังบริเวณอก และเอว
   ไขสันหลังบริเวณคอ และเอว
   ปมประสาทอัตโนวัติทั้งหมดของไขสันหลัง

ข้อที่ 4)
ศูนย์สั่งการระบบพาราซิมพาเทติกอยู่ที่ใด
   เมดัลลาออบลองกาตาและไขสันหลังบริเวณกระเบนเหน็บ
   ไขสันหลังบริเวณอก และเอว
   ไขสันหลังบริเวณคอ และเอว
   ปมประสาทอัตโนวัติทั้งหมดของไขสันหลัง

ข้อที่ 5)
สารสื่อประสาทที่หลั่งออกมาที่ปมประสาทอัตโนวัติคือสารใด
   นอร์เอพิเนฟริน
   แอซิติลโคลีน
   เอนโดฟริน
   แอซิติลโคลีนและนอร์เอพิเนฟริน

ข้อที่ 6)
สารสื่อประสาทที่ใช้ควบคุมหน่วยปฏิบัติงานของระบบซิมพาเทติกคือ
   นอร์เอพิเนฟริน
   แอซิติลโคลีน
   เอนโดฟริน
   แอซิติลโคลีนและนอร์เอพิเนฟริน

ข้อที่ 7)
ความยาวของใยประสาทก่อนไซแนปส์ของระบบซิมพาเทติกมีลักษณะตรงกับข้อใด
   ยาวกว่าใยประสาทหลังไซแนปส์
   สั้นกว่าใยประสาทหลังไซแนปส์
   ยาวเท่ากับใยประสาทหลังไซแนปส์
   สั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับตำแหน่งปมประสาทอัตโนวัติ

ข้อที่ 8)
ในระบบซิมพาเทติกเซลล์ประสาทสั่งการตัวที่ 2 มักพบอยู่ที่ใด
   ปีกล่างของไขสันหลัง
   ปีกบนของไขสันหลัง
   ปมประสาทอัตโนวัติ
   สมอง