แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาต - งานบริหารบุคคล

Category: Download
Published: Thursday, 02 June 2016 10:35
Written by Super User
Hits: 3478

๑. แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการ คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวส์โหลด PDF File icon new

๒. แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการมาสาย คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวส์โหลด PDF File icon new

๓. แบบฟอร์มบันทึกขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการใหม่ คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวส์โหลด PDF File 

๔. แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตลากิจ ลาป่วย ลาคลอด คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวส์โหลด PDF File icon new

๕. แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตยกเลิกวันลา คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวส์โหลด PDF File icon new

๖. แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตไปราชการ คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวส์โหลด PDF File 

๗. แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวส์โหลด PDF File 

๘. แบบฟอร์มบันทึกขอหนังสือรับรอง คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวส์โหลด PDF File icon new

๙. แบบฟอร์มขอไฟพระราชทานกรณีพิเศษ คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวส์โหลด PDF File 

** ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ๒๖ ก.ค.๒๕๖๐ **