Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Author Hits
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกวันอังคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ Written by Super User 24
ประชาสัมพันธ์:กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ Written by Super User 338
ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษานักเรียน ระดับชั้น ม. ๕- ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ Written by Super User 271
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Written by Super User 144
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย Written by Super User 166
สรุปข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนทั่วไป, ประเภทเงื่อนไขพิเศษ Written by Super User 350
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ Written by Super User 405
f t g m