• น้อมถวายความอาลัย

  • ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

  • น้อมถวายความอาลัย

  • ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Copyright 2016 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
f t g m