• ทรงพระเจริญ

  • หลวงพ่อขาว

  • อาคารเรียนตึก 1

  • พระสังฆภารวาหมุนี(เนียม ภุมมสโร)

  • จอมพลแปลก พิบูลสงคราม

  • ดอกประดู่แดง

  • พิบูลวิทยาลัย

  • 119 ปี

Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
f t g m