• ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

  • มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ ปี

  • เฉลิมพระชนมพรรษา

  • หลวงพ่อขาว

  • พระสังฆภารวาหมุนี(เนียม ภุมมสโร)

  • จอมพลแปลก พิบูลสงคราม

  • อาคารเรียนตึก ๑

  • ดอกประดู่แดง

Copyright 2016 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
f t g m