• ทรงพระเจริญ

  • หลวงพ่อขาว

  • พระสังฆภารวาหมุนี(เนียม ภุมมสโร)

  • จอมพลแปลก พิบูลสงคราม

  • อาคารเรียนตึก 1

  • ดอกประดู่แดง

  • พิบูลวิทยาลัย

  • พิบูลวิทยาลัย

Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
f t g m