Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
พิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๔ รุ่นที่ ๑ 08 May 2019 Written by Super User 224
พิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๕ รุ่นที่ ๒ 07 May 2019 Written by Super User 225
พิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๕ รุ่นที่ ๑ 03 May 2019 Written by Super User 230
พิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๖ รุ่นที่ ๒ 02 May 2019 Written by Super User 247
พิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๖ รุ่นที่ ๑ 01 May 2019 Written by Super User 220
กิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันเขียว-แดง ฟุตซอล คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑ 28 April 2019 Written by Super User 209
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตวิทยา ๙๐๔ หลักสูตรประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 26 April 2019 Written by Super User 207
ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์พิบูลวิทยาลัย ปี ๒๕๖๒ 10 April 2019 Written by Super User 240
กิจกรรมวันสงกรานต์พิบูลวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ 10 April 2019 Written by Super User 293
กิจกรรมการเรียกนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและคะแนน O-NET 10 April 2019 Written by Super User 346
f t g m