Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตวิทยา ๙๐๔ หลักสูตรประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 26 April 2019 Written by Super User 229
ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์พิบูลวิทยาลัย ปี ๒๕๖๒ 10 April 2019 Written by Super User 264
กิจกรรมวันสงกรานต์พิบูลวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ 10 April 2019 Written by Super User 331
กิจกรรมการเรียกนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและคะแนน O-NET 10 April 2019 Written by Super User 373
กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและคะแนน O-NET 09 April 2019 Written by Super User 405
กิจกรรมการประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบทั่วไปและคะแนน O-NET 06 April 2019 Written by Super User 403
กิจกรรมให้การต้อนรับคุณครูและบุคลากรใหม่ย้ายมาปฏิบัติราชการฯ 06 April 2019 Written by Super User 332
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 01 April 2019 Written by Super User 299
การฝึกอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา" 01 April 2019 Written by Super User 261
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 29 March 2019 Written by Super User 331
f t g m