Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ 01 October 2019 Written by Super User 113
งานพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ประทุม ธรรมพิธี (มารดา) ผู้อำนวยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 30 September 2019 Written by Super User 92
กิจกรรมคุณครูผู้เกษียณอายุราชการร่วมงาน"เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู่หลักชัยแห่งเกียรติยศ" 27 September 2019 Written by Super User 104
การอบรม โครงการ"การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบที่ ๔" 26 September 2019 Written by Super User 86
แขกผู้มีเกียรติร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ประทุม ธรรมพิธี(มารดา) ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 26 September 2019 Written by Super User 77
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 24 September 2019 Written by Super User 76
วีดีทัศน์:ประมวลภาพกิจกรรมผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนแสดงมุทิตาคารวะคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๒ 20 September 2019 Written by Super User 91
กิจกรรมนักเรียนแสดงมุทิตาคารวะคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๒ 19 September 2019 Written by Super User 107
กิจกรรมแสดงมุฑิตาคารวะผู้บริหารและคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ 18 September 2019 Written by Super User 93
กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 17 September 2019 Written by Super User 91
f t g m