Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
ประชาสัมพันธ์ : ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEC) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 26 August 2020 Written by Super User 599
ประชาสัมพันธ์:กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 20 August 2020 Written by Super User 459
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เต็มรูปแบบ 11 August 2020 Written by Super User 861
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 10 August 2020 Written by Super User 655
ประชาสัมพันธ์:กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 24 July 2020 Written by Super User 554
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ครบรอบ ๑๒๑ ปี 14 July 2020 Written by Super User 722
ยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 29 June 2020 Written by Super User 648
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 25 June 2020 Written by Super User 2732
ประชาสัมพันธ์:การปรับพื้นฐาน การใช้ G-Suite for Education สำหรับนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 19 June 2020 Written by Super User 1577
ประชาสัมพันธ์: แนวทางดำเนินการจัดรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 11 June 2020 Written by Super User 1065
f t g m