Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
ประชาสัมพันธ์:เรื่อง ระบบตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(ครั้งที่ ๑) 01 May 2020 Written by Super User 813
ประชาสัมพันธ์:เรื่อง การปิดระบบบันทึกข้อมูลสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ชั่วคราว) 30 April 2020 Written by Super User 854
ประชาสัมพันธ์:เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนผู้สมัครสอบเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 29 April 2020 Written by Super User 859
ประชาสัมพันธ์:กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (กำหนดการใหม่) 27 April 2020 Written by Super User 1666
ประชาสัมพันธ์: ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 25 April 2020 Written by Super User 1004
๒ เมษายน ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 01 April 2020 Written by Super User 1050
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารการมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 27 March 2020 Written by Super User 1057
ประชาสัมพันธ์:รวมภาพกิจกรรมการรับรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องโครงการพิเศษฯ 19 March 2020 Written by Super User 678
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 18 March 2020 Written by Super User 924
ประชาสัมพันธ์:เรื่อง การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ ในช่วงการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ 05 March 2020 Written by Super User 881
f t g m