Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Author Hits
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาแก่นักเรียน ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พ.บ.๑๒๒ Written by Super User 212
กิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระดับจังหวัด) Written by Super User 280
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ Written by Super User 215
กิจกรรมรณรงค์แต่งชุดไทยประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ Written by Super User 282
กิจกรรมหน้าเสาธง การเปิดเรียนแบบ Onsite (ห้อง ข.) Written by Super User 259
กิจกรรมการเปิดเรียนแบบ Onsite(นักเรียนห้อง ข) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Written by Super User 226
กิจกรรมการติดตามตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ และการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แบบ Onsite และ Online Written by Super User 275
กิจกรรมเปิดเรียนแบบ Onsite (วันที่สอง) Written by Super User 218
กิจกรรมการเปิดเรียนแบบ Onsite (นักเรียนห้อง ก.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการตรวจหาเชื้อโควิดโดย Antigen Test Kit (ATK) Written by Super User 230
กิจกรรมผู้บริหาร คณะครู ร่วมแต่งกายชุดไทยเนื่องในงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ Written by Super User 228
f t g m