Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Author Hits
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๑๒๒ ปี พิบูลวิทยาลัย Written by Super User 33
วีดีทัศน์ประมวลภาพ:การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๔ (ชุดที่ ๒) Written by Super User 82
วีดีทัศน์ประมวลภาพ:การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๔ (ชุดที่ ๑) Written by Super User 148
กิจกรรมการอบรมปรับพื้นฐาน G-Suite for Educations ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Written by Super User 222
กิจกรรมการเรียกนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไป Written by Super User 409
วีดีทัศน์:ประมวลภาพกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไป Written by Super User 295
วีดีทัศน์ประมวลภาพ:การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม. ๕ และ ม.๖ ชุดที่ ๒ Written by Super User 218
กิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ Written by Super User 279
วีดีทัศน์ประมวลภาพ:การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม. ๕ และ ม.๖ ชุดที่ ๑ Written by Super User 254
ประมวลภาพกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ Written by Super User 366
f t g m