Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการอบรมปรับพื้นฐาน G-Suite for Educations ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 วีดีทัศน์ประมวลภาพ:กิจกรรมการอบรมปรับพื้นฐาน G-Suite for Educations ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ อาคารคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบุลวิทยาลัย มอบหมายให้ นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และคณะกรรมการจัดกิจกรรมการอบรมปรับพื้นฐาน G-Suite for Educations สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยคณะครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 PBM4GSuite7 10June2564A

PBM4GSuite7 10June2564C

 

 

f t g m