Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Author Hits
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ฯ Written by Super User 18
ประชาสัมพันธ์:ระบบบริการออนไลน์สำหรับนักเรียน Written by Super User 16
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ฯ Written by Super User 32
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง แจ้งการปิดสถานศึกษา Written by Super User 37
ประชาสัมพันธ์:วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ ๑๒๒ ปี พิบูลวิทยาลัย Written by Super User 45
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ Written by Super User 79
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง แจ้งการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Written by Super User 133
ประชาสัมพันธ์ : ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Written by Super User 311
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียน และตารางการอบรมปรับพื้นฐาน G-Suite for Educations ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Written by Super User 426
ประชาสัมพันธ์: ภาพชุดกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Written by Super User 244
f t g m