Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

PRSTD2564 Banner740 E Website

หรือติดตามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่

 

f t g m