Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

สถิติจำนวนนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

STDProjectStatic2564

สถิติจำนวนนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบโครงการฯวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน ๙๐๒ คน
นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบโครงการฯGifted ภาษาอังกฤษ  จำนวน ๒๓๙ คน
รวมจำนวนนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด ๑,๑๔๑ คน

icon new<< ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ,เลขประจำตัวสอบ,ห้องสอบ >>icon new

f t g m