Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

วีดีทัศน์:แนวปฏิบัติของนักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ประเภทห้องเรียนทั่วไป

 

วีดีทัศน์:แนวปฏิบัติของนักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประเภทห้องเรียนทั่วไป วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
graphics click here 822293icon new*** ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ***icon new graphics click here 822293

แผนผังสนามสอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

PBMap Exam anigif

 

f t g m