Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ ๑๒๒ ปี พิบูลวิทยาลัย

PB122 prweb2564

 วีดีทัศน์:วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ ๑๒๒ ปี พิบูลวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

f t g m