Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ForKingRama9 13Oct2564B

 วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

f t g m