Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การเปิดภาคเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
เรื่อง การเปิดภาคเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีมติเห็นชอบร่วมกันในการเปิดเรียนรูปแบบ Onsite ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษา จึงขอประกาศเปิดการเรียนการสอน วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

อ่านประกาศทั้งหมด PDF file คลิ๊กที่นี่ icon new

 

 

 

 

 

 

 

f t g m