Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Author Hits
ประชาสัมพันธ์:ระบบดาวส์โหลดใบชำระเงิน เพื่อบำรุงการศึกษาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย Written by Super User 836
วีดีทัศน์:แนวปฏิบัติของนักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ประเภทห้องเรียนทั่วไป Written by Super User 428
ประชาสัมพันธ์:เรื่องการเตรียมตัวของนักเรียน ก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Written by Super User 414
ประชาสัมพันธ์:รหัสห้องเรียนออนไลน์(Class code for google classroom) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Written by Super User 5704
ประกาศ-งานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ Written by Super User 557
ประชาสัมพันธ์:ข้อปฏิบัติก่อนถึงกำหนดวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไป Written by Super User 638
สถิติจำนวนนักเรียนบันทึกข้อมูลสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไป และประเภทความสามารถพิเศษ Written by Super User 1240
สถิติจำนวนนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ Written by Super User 1039
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Written by Super User 623
ประชาสัมพันธ์:กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ Written by Super User 3373
f t g m