Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Author Hits
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ Written by Super User 597
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง แจ้งการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Written by Super User 773
ประชาสัมพันธ์ : ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Written by Super User 3084
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียน และตารางการอบรมปรับพื้นฐาน G-Suite for Educations ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Written by Super User 1261
ประชาสัมพันธ์: ภาพชุดกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Written by Super User 841
ประกาศ!เลื่อนการส่งมอบหนังสือเรียน Written by Super User 821
ประชาสัมพันธ์:ระบบดาวส์โหลดใบชำระเงิน เพื่อบำรุงการศึกษาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย Written by Super User 1560
วีดีทัศน์:แนวปฏิบัติของนักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ประเภทห้องเรียนทั่วไป Written by Super User 942
ประชาสัมพันธ์:เรื่องการเตรียมตัวของนักเรียน ก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Written by Super User 891
ประชาสัมพันธ์:รหัสห้องเรียนออนไลน์(Class code for google classroom) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Written by Super User 6783
f t g m