Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
กิจกรรมการสอบ O-NET แบบออนไลน์ (วันที่สอง) 26 February 2023 Written by Super User 296
ผอ.สพม.ลพบุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 25 February 2023 Written by Super User 436
กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๖ รุ่นที่ ๑๒๓ 24 February 2023 Written by Super User 448
กิจกรรมวัดในโรงเรียน ประจำวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 21 February 2023 Written by Super User 273
กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนพิเศษ 15 February 2023 Written by Super User 404
กิจกรรมขบวนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ 10 February 2023 Written by Super User 303
กิจกรรมวัดในโรงเรียน ประจำวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 07 February 2023 Written by Super User 303
กิจกรรม Open House 2023 "พลิกโฉมการศึกษา พัฒนาผู้เรียน เพียรหาความรู้ สู่โลกยุคใหม่" 03 February 2023 Written by Super User 411
กิจกรรมวัดในโรงเรียน ประจำวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 31 January 2023 Written by Super User 317
กิจกรรม ICHI DEUX SAN งานนานาชาติสามภาษาจีน ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส 20 January 2023 Written by Super User 472
f t g m