Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวัดในโรงเรียน ประจำวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

PBWatInSchool07June2565 A1

PBWatInSchool07June2565 A5

PBWatInSchool07June2565 A2

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๑๕ น. - ๐๗.๕๐ น. ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี   นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ คณะครูและนักเรียน  สวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรมะ ทำบุญตักบาตรร่วมกันในกิจกรรมวัดในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยในวันนี้ตรงกับวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล  และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวัดในโรงเรียนได้ทุกวันอังคาร ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก

icon new<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m